Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stephanopachys substriatus (Paykull, 1800)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek holarktyczny, wykazujący w Europie borealno-alpejski typ rozsiedlenia, występując w całej Fennoskandii i północnym obszarze ZSRR oraz w Alpach, Beskidach, Karpatach i w górach Jugosławii i Siedmiogrodu. W Polsce chrząszcz ten należy do wielkich rzadkości. Jest notowany tylko ogólnikowo z Tatr oraz z Cieszyna na podstawie znaleziska sprzed około stu lat. Występuje pod odstającą korą suchych pni drzew iglastych (sosna, świerk, jodła), w stertach kory świerkowej przeznaczonej dla garbarni, w tartakach na nieobrobionych jeszcze drzewach iglastych, na młodych sosnach o średnicy 15-25 cm, które były uprzednio uszkodzone pożarem, ale jeszcze nie stały się martwymi. Larwy żerują pod korą i w bielu. Postacie dojrzałe poławiano w czerwcu-listopadzie, najczęściej w sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Tatry: bez stanowisk (Dominik 1958); Polska (Jakobson 1913, Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Dominik 1958); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Horion 1961); «Beskidy» (Horion 1961); «dolina Nysy Kłodzkiej» (Pax 1921)