Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Przypuszcza się, że ojczyzną tego gatunku jest region indo-malajski, skąd rozprzestrzenił się we wszystkich krajach w klimacie tropikalnym i subtropikalnym, a do Europy został zawleczony z importowanymi towarami do większych miast niemal wszystkich krajów. Do Polski jest sporadycznie zawlekany z importowanym ziarnem, ale na dłużej nigdzie nie zaaklimatyzował się. W krajach tropikalnych rozwija się w gałęziach i gałązkach różnych drzew, natomiast zawlekany z drewnem do krajów o klimacie umiarkowanym przystosował się do życia w ziarnach różnych zbóż oraz w innych suchych produktach żywnościowych. Larwy notowano jako szkodniki pszenicy, żyta, ryżu, kukurydzy, fasoli, prosa, mąki, sucharów itp. Wyżerają całkowicie ziarna, zostawiając tylko otoczkę, Przepoczwarczenie następuje w ziarnie. Postacie dojrzało żyją do 9-10 miesięcy. Samica składa około 300-500 jaj.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdynia (Dominik 1958, Leska 1962, Kamiński i Buderacka-Niechwiejczyk 1972), Gdańsk (Leska 1962, Kamiński i Buderacka-Niechwiejczyk 1972); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Bach 1852, Schilsky 1888, Seidlitz 1889, Horion 1961, Kamiński i Buderacka-Niechwiejczyk 1972); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Śliwiński 1958, Śliwiński 1960, Gołębiowska 1962); Nizina Mazowiecka: Płock (Śliwiński 1958, Śliwiński 1960), Warszawa (Kamiński i Buderacka-Niechwiejczyk 1972, Kamiński 1972); Górny Śląsk (Kamiński 1968); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Kamiński 1968); Wyżyna Małopolska: Łódź (Śliwiński 1958), Rogów koło Koluszek (Śliwiński 1960); Sudety Zachodnie: Lubiechów woj. Wałbrzych. (Polentz 1935, Horion 1961); Polska (Gołębiowska 1961, Węgorek 1971)