Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lichenophanes varius (Illiger, 1801c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozsiedlony głównie w południowej części Europy, skąd izolowanymi stanowiskami dociera do Europy Środkowej, notowany poza tym z Afryki Północnej, Kaukazu, Syrii, Turkiestanu i Iranu. W Polsce jest chrząszczem nadzwyczaj rzadkim, znanym dotychczas tylko z jednego stanowiska na Dolnym Śląsku. Postacie dojrzałe pojawiają się w maju i czerwcu; prowadzą skryty sposób życia w ciągu dnia, kryjąc się w szczelinach drzewa, pod odstającą korę lub w chodniki wyjściowo innych chrząszczy. Samice składają jaja w szczeliny martwego drewna drzew liściastych, zwłaszcza starych buków, dębów, topoli i lip. Larwy żerują w twardym i zmurszałym drewnie, drążąc chodniki w różnych kierunkach do głębokości około 2 cm. Po przezimowaniu przepoczwarczają się w końcu kwietnia i w maju. Stadium poczwarkowe trwa koło dwu tygodni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: nadl. Kamień Śląski (Capecki 1969); «Śląsk» (Dominik 1958)