Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lyctus brunneus (Stephens, 1830)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek kosmopolityczny o nie wyjaśnionym pochodzeniu pierwotnym, występujący w niemal całej Europie prócz północnych części Fennoskandii. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, wykazany tylko z pięciu krain. Rozwój larwalny w sprzyjających warunkach trwa około 4 miesięcy. W ciągu roku mogą występować dwa pokolenia, ale w gorszych warunkach rozwój może przedłużyć się do dwóch-trzech lat. Larwy żerują w bielu i suchym, twardym drewnie, głównie dębu, jesiona, klonu, orzecha włoskiego, rzadziej wierzby, topoli, czereśni i robinii. Drążą; chodniki wzdłuż słoi rocznych, wypełniając je mączką drewna w postaci pudru. Zasiedlają pnie leżące w lesie i na składowiskach, niekiedy atakują również gotowe wyroby z drewna, zwłaszcza zawierające biel. W normalnych warunkach przepoczwarzenie następuje wiosną w zewnętrznej warstwie drewna. Postacie dojrzałe ukazują się w maju-czerwcu, w pomieszczeniach zamkniętych już w marcu-kwietniu; żyją około 20 dni. Samice składają jaja w wiązki naczyniowe, zwłaszcza na przekroju poprzecznym, kłód i dłużyc.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń (Szulczewski 1922), Wielkopolski Park Narodowy (Bałazy i in. 1974); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Tenenbaum 1923); Dolny Śląsk: Wrocław (Horion 1961); Góry Świętokrzyskie: Kielce (Tenenbaum 1923); Roztocze (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1923, Dominik 1957); Polska (Dominik 1955b); «Śląsk» (Horion 1951)