Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Temnoscheila caerulea (Olivier, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozpowszechniony w krajach śródziemnomorskich, występujący lokalnie w Europie Środkowej, gdzie na niektórych obszarach prawdopodobnie wyginął, gdyż jest tylko notowany na podstawie znalezisk z XIX, a nawet XVIII wieku; znaleziony ponadto w Szwecji. W Polsce chrząszcz ten należy do wielkich rzadkości i został wykazany tylko z dwu stanowisk, przy czym wzmianki o występowaniu w Gdańsku oparte są na znaleziskach sprzed prawie 200 lat. Zasiedla głównie obumierające albo świeżo powalone drzewa iglaste, przeważnie świerka i sosny, uprzednio zaatakowane przez inne chrząszcze z rodziny Cerambycidae, Scolytidae i Buprestidae, na przykład Phaenops cyanea Fabr., lub Melanophila cyanea (Fabr.). Postacie dojrzałe i larwy występują pod obluźnioną korą, w korze lub w chodnikach larw drewnożernych. W Europie południowej omawiany gatunek bywa notowany jako szkodnik ziarna zbóż i przetworów zbożowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Kugelann 1794, Illiger 1798, Horion 1960); Pojezierze Pomorskie: Goleniów (Kleine 1940, Horion 1960); Polska (Jakobson 1915); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Sturm 1807, Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1911, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888, Vogt 1967); «Śląsk» (Weigel 1806)