Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek zamieszkujący Europę południową i zachodnią oraz południową część Europy Środkowej, wykazywany poza tym z Kaukazu i Indii. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, znany z pojedynczych stanowisk tylko w sześciu krainach. Występuje w prześwietlonych lasach liściastych na ciepłych stanowiskach. Larwy żyją w żerowiskach chrząszczy podkorowych i drewnożernych, głównie w drewnie dębu; są notowane również z winorośli. Postacie dojrzałe poławiano na kwiatach krzewów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 11 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Głogów Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910
KFP 11 Dolny Śląsk Legnica Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910
KFP 11 Górny Śląsk dolina Odry Roger 1856
KFP 11 Górny Śląsk Racibórz Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910
KFP 11 Roztocze Klemensów woj. Zamość Tenenbaum 1918
KFP 11 Roztocze okolice Zamościa Mazur S. 1975
KFP 11 Beskid Zachodni Ustroń Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910
KFP 11 Beskid Wschodni Rudy Wielkie, Pikulice koło Przemyśla Trella 1925b
KFP 11 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Mazur S. 1975
KFP 11 Polska Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951
KFP 11 «Prusy» Steffahny 1852
KFP 11 «Śląsk» Weigel 1806, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1953, Mazur S. 1975
KFP 11 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1911
KFP 11 «Karpaty» Nowicki M. 1873