Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Thaneroclerus buquet (Lefebvre, 1835)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Rozprzestrzeniony głównie w Obszarze Orientalnym, skąd został zawleczony z produktami spożywczymi do Afryki Północnej, Ameryki Południowej i Północnej oraz Europy. Chrząszcza tego nie zalicza się do przekrasków krajowych. Notowany tylko z Legnicy, dokąd został przywieziony przed przeszło 70 laty w transporcie kawy. Według S. Mazura (1975) omawiany gatunek miał być wykazany jakoby z kilku miejscowości na Śląsku Dolnym, wzmianki tej nie udało się jednak potwierdzić. Chrząszcz ten jest wykazywany jako drapieżca napadający na szkodniki magazynowe.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.