Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Allonyx quadrimaculatus (Schaller, 1783)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej części Europy, notowany poza tym z Azji Mniejszej i Cypru. W Polsce wykazany z pojedynczych stanowisk tylko w ośmiu krainach. Zasiedla głównie suche lasy sosnowe. Larwy i postacie dojrzałe występują na pniach i gałęziach młodych sosen opanowanych przez szkodniki - żyją w szparach kory i pod odstającą korą oraz w żerowiskach larw owadów. Gatunek ten jest notowany jako drapieżca rozwałka korowca - Aradus cinnamomeus (Panz.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Zebe G. 1852); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń (Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Tenenbaum 1923); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Gerhardt 1910, Horion 1951); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Gerhardt 1910); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Żywiec (Wachtl 1870, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923); Polska (Mazur S. 1975); «Śląsk» (Jakobson 1911, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1953)