Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozmieszczony prawie w całej Palearktyce, sięgający w Europie daleko poza koło podbiegunowe, a w górach do górnej granicy lasu. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry i jest najczęściej spotykany ze wszystkich przekrasków. Żyje głównie w drzewach iglastych, gdzie przeważnie żeruje w chodnikach larw chrząszczy podkorowych. Z uwagi na drapieżny sposób życia jest uważany za chrząszcza pożytecznego, tępiącego zarówno larwy i poczwarki, jak i postacie dojrzałe wielu szkodników leśnych, a zwłaszcza korników. Bionomia tego chrząszcza, o polskiej nazwie przekrasek mróweczka, jest dość dobrze poznana. Postacie dojrzałe ukazują się wiosną i są poławiane do jesieni. Samica składa jaja w szpary kory lub w otwory wyjściowe chodników. Liczba składanych jaj waha się od 20 do 30. Rozwój embrionalny trwa 7-10 dni. Larwa przechodzi w ciągu swego życia cztery linienia. Przepoczwarczenie następuje zwykle w maju-czerwcu w komorze poczwarkowej zbudowanej uprzednio przez larwę w korze lub pod korą. Cykl życiowy gatunku jest jednoroczny, ale może być przedłużony, gdyż w ciągu całego roku spotyka się larwy różnych stadiów wzrostowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 11 Pobrzeże Bałtyku Brischke 1889, Speiser 1908b, Lüllwitz 1916, Dreyfeldt 1933
KFP 11 Pojezierze Pomorskie nadl. Wałcz Majewski Ż. 1965
KFP 11 Pojezierze Pomorskie Szczecin Burakowski B.*
KFP 11 Pojezierze Mazurskie Nunberg 1930, Schnaider Z. 1954b, Sierpiński 1954, Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962c, Okołów 1963, Kinelski i Szujecki 1964, Mazur S. 1979
KFP 11 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Koerth 1917, Dorn 1919, Eichler W. 1930, Myrdzik 1933, Arnold 1938, Urbański 1961, Wiśniewski 1963, Wiśniewski 1967, Bałazy i in. 1974, Gidaszewski 1974
KFP 11 Nizina Mazowiecka okolice Warszawy - liczne stanowiska Burakowski B.*
KFP 11 Puszcza Białowieska Frickhinger 1919, Mokrzecki 1922, Mokrzecki 1923, Mokrzecki 1934, Kéler 1923b, Karpiński 1935, Karpiński 1949d, Schnaider Z. i Sierpiński 1955, Okołów 1968b
KFP 11 Dolny Śląsk Kelch 1846, Gerhardt 1879, Scholz R. 1927d
KFP 11 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908, Stefek 1939
KFP 11 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Jabłoński 1869
KFP 11 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska nadl. Łobodno Haber 1957
KFP 11 Wyżyna Małopolska Kulczyński W. 1873, Eichler W. 1930, Karczewski 1961
KFP 11 Góry Świętokrzyskie Święta Katarzyna Burakowski B.*
KFP 11 Wyżyna Lubelska Puławy Tarnani 1907
KFP 11 Wyżyna Lubelska nadl. Gościeradów Mazur S. 1973b, Mazur S. 1979
KFP 11 Roztocze Obrocz i Ulów woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 11 Nizina Sandomierska Schaitter 1870, Viertl 1872, Jachno 1880, Suchecki 1922
KFP 11 Sudety Zachodnie Karkonosze Gerhardt 1868c
KFP 11 Sudety Wschodnie Międzygórze Burakowski B.*
KFP 11 Beskid Zachodni Kelch 1846, Wachtl 1870, Kotula 1874, Stobiecki 1883, Stefek 1939, Górnaś 1957, Pawłowski J. 1967, Capecki 1976
KFP 11 Kotlina Nowotarska Nowy Targ, Zakopane Burakowski B.*
KFP 11 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1925b
KFP 11 Pieniny Wąwóz Sobczański Burakowski B.*
KFP 11 Tatry Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Mokrzecki 1934, Szymczakowski 1962b
KFP 11 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Bałazy 1966, Mazur S. 1975
KFP 11 «Pomorze» Kéler 1927
KFP 11 «Prusy» Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Lentz 1879
KFP 11 «Prusy Wschodnie» Brischke 1883
KFP 11 «Śląsk» Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Wanka 1927
KFP 11 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 11 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 11 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 11 «Wielkopolska» Szulczewski 1922
KFP 11 «Ziemia Kłodzka» Michalski 1957