Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Clerus mutillarius Fabricius, 1775
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozsiedlony głównie w południowej części Europy, występujący niekiedy lokalnie na najcieplejszych terenach w południowej części Europy Środkowej, wykazany również z Afryki Północnej. W Polsce notowany tylko z czterech krain, z większości stanowisk na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat, dlatego też dawne wzmianki o występowaniu omawianego gatunku w naszym kraju powinny być potwierdzone nowymi materiałami. Według S. Mazura (1975) w Polsce nie występuje, ale twierdzenie to nie ma uzasadnienia, gdyż stosunkowo niedawno z Oławy na Śląsku Dolnym (poza innymi niekrajowymi stanowiskami) została opisana odmiana tego gatunku - a. dostali J. Winkler (1951). Z uwagi na wymagania ekologiczne dane o zasiedleniu Pojezierza Mazurskiego wydają się być niewiarygodne. Zasiedla stare lasy z przestojami starych dębów, w których odbywa rozwój larwalny. Spotykany często w towarzystwie kapturnika - Bostrichus capucinus (L.), szkodnika dębu, którego larwami i poczwarkami żywi się. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i czerwcu, są one bardzo ruchliwe i trudne do schwytania. W niektórych okolicach omawiany chrząszcz wyginął w związku z wycięciem starych drzewostanów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Fein i Haase 1881, Haase E. 1885, Gerhardt 1910, Winkler 1951, Horion 1953); Górny Śląsk (Kelch 1846, Zebe G. 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); «Prusy» (Illiger 1798, Sturm 1837, Siebold 1847, Bach 1852, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Schilsky 1888, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889, Jakobson 1911); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Mazur S. 1975)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Oława - locus typicus! dla C. mutillarius ab. dostáli J. Winkl.
Pojezierze Mazurskie: Stanowisko wątpliwe