Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trichodes favarius (Illiger, 1801)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozsiedlony w południowo-wschodniej części Europy, notowany także z Cypru, Azji Mniejszej, Kaukazu i Syrii. W Polsce bardzo rzadko spotykany, nie poławiany od 60 lat, znany dotychczas tylko z pięciu stanowisk. Me wiadomo, na jakiej podstawie S. Mazur (1975) podał wzmiankę, że omawiany gatunek był wykazany z okolic Przemyśla. Bionomia tego gatunku jest poznana niedostatecznie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Niwiska koło Zielonej Góry, Solniki koło Kożuchowa (Burakowski B.*); Dolny Śląsk: Krzeczyn Wielki koło Lubina (Gerhardt 1908, Gerhardt 1908f, Horion 1953), Lubin (Gerhardt 1910); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1918, Tenenbaum 1923); «Śląsk» (Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Franz 1936, Mazur S. 1975)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Krzeczyn Wielki - locus typicus! dla Trichodes favarius v. Schreiberi Gerh