Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, przy czym w miarę posuwania się z południa na północ areału gatunkowego spotykany coraz rzadziej; notowany ponadto z Kaukazu. W Polsce jest chrząszczem bardzo rzadko spotykanym, notowanym z nielicznych stanowisk w pięciu krainach. Występuje na starych przestojach dębów, zwłaszcza opanowanych przez larwy kozioroga dębosza - Cerambyx cerdo L. Postacie dojrzałe ukazują się w kwietniu i są poławiane do lipca, przeważnie na pniach dębu. Latają wieczorem przy zachodzie słońca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Siedlisko koło Głogowa (Gerhardt 1908b); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Mazur S. 1973); Puszcza Białowieska: Białowieża (Siemaszko W. 1937); Dolny Śląsk (Letzner 1889, Kolbe W. 1909, Gerhardt 1910, Horion 1953); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Polska (Szlezygier 1891, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953, Winkler J.R. 1959, Mazur S. 1975); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Nowotny 1950, Horion 1951); «Galicja» (Kiesenwetter 1863, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1884)