Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Korynetes caeruleus (De Geer, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej, zachodniej i środkowej części Europy, wykazywany poza tym z południowych prowincji Fennoskandii, Afryki Północnej i Kaukazu. W Polsce jest dość rzadko spotykany. Występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich, nie jest jednak jeszcze znany z wielu krain. Występuje w chodnikach larw drążących drewno różnych gatunków drzew, zarówno na swobodzie jak i w obrobionym drewnie budowli. Larwy napadają na niższe postacie rozwojowe kołatków i korników. Omawiany gatunek spotyka się również w magazynach produktów żywnościowych, gdzie odżywia się szkodliwymi owadami. Dane o występowaniu na kościach należy odnieść do innego gatunku - Necrobia violacea (L.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Rokitnica koło Pruszcza Gdańskiego (Bollow 1936); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Arnold 1938, Wagner H. 1941); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Polentz 1944); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa (Lgocki 1908), Krzeszowice (Mazur S. 1973), Ojców (Burakowski B.*); Wyżyna Lubelska: Lublin (Ostrowski 1966); Roztocze: Panasówka i Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Polentz 1944); Beskid Zachodni: dorzecze Soły i Koszarawy (Wachtl 1870), Cieszyn (Letzner 1889, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Mazur S. 1975); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Prusy Zachodnie» (Helm 1891); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Mazur S. 1973); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1913)