Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Korynetes ruficornis (Sturm, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, gdyż przez niektórych badaczy uważany za odmianę K. caeruleus (De Geer). Notowany ze środkowej części Europy oraz kilku południowych prowincji Szwecji. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w siedmiu tylko krainach. Żyje w starych drzewach i budynkach drewnianych, gdzie żeruje w chodnikach larw kołatków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń, Poznań (Szulczewski 1922); Dolny Śląsk (Gerhardt 1899b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870), Racibórz (Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Kulczyński W. 1873, Łomnicki M.A. 1886); Sudety Wschodnie (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: dorzecze Soły i Koszarawy (Wachtl 1870), Cieszyn (Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Letzner 1842e, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1899d, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)