Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Korynetes ruficornis (Sturm, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, gdyż przez niektórych badaczy uważany za odmianę K. caeruleus (De Geer). Notowany ze środkowej części Europy oraz kilku południowych prowincji Szwecji. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w siedmiu tylko krainach. Żyje w starych drzewach i budynkach drewnianych, gdzie żeruje w chodnikach larw kołatków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 11 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 11 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Brudzyń, Poznań Szulczewski 1922
KFP 11 Dolny Śląsk Gerhardt 1899b, Gerhardt 1910
KFP 11 Górny Śląsk Rudy koło Kuźni Raciborskiej Roger 1856, Reitter 1870
KFP 11 Górny Śląsk Racibórz Gerhardt 1910
KFP 11 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Kulczyński W. 1873, Łomnicki M.A. 1886
KFP 11 Sudety Wschodnie Gerhardt 1910
KFP 11 Beskid Zachodni dorzecze Soły i Koszarawy Wachtl 1870
KFP 11 Beskid Zachodni Cieszyn Gerhardt 1910
KFP 11 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 11 «Śląsk» Letzner 1842e, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1899d, Kuhnt 1912
KFP 11 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 11 «Karpaty» Nowicki M. 1873