Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Opetiopalpus scutellaris (Panzer, 1797)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozsiedlony w południowej i środkowej części Europy, notowany poza tym z Kaukazu, Zakaukazia, oraz Afryki Północnej, Zairu i Afryki Południowej. W Polsce znany z nielicznych stanowisk, przy czym większość danych opiera się na znaleziskach sprzed kilkudziesięciu, a nawet przeszło stu lat. Bionomia tego gatunku nie jest poznana. Postacie dojrzałe poławiano przeważnie w starych budynkach drewnianych, na ścianach szop, składów i stodół oraz na kwitnących roślinach w pobliżu starych domów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916, Horion 1953), Gdańsk (Horion 1953); Pojezierze Pomorskie: Kaczynos koło Malborka (Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Sturm 1837, Bach 1852, Lentz 1879, Horion 1953); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń (Szulczewski 1922), Kalinowiec koło Bądkowa (Burakowski B.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Warda 1920), Świder koło Otwocka (Mazur S. 1973), Siennica (Burakowski B.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1910, Horion 1953); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873); Roztocze: Tomaszów Lubelski (Tenenbaum 1913); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Mazur S. 1975); «Pomorze» (Horion 1951, Horion 1953); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857, Horion 1951, Lohse 1979); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889, Jakobson 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951, Lohse 1979); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «gubernia kielecka» (Jakobson 1913)