Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Adalia fasciatopunctata revelierii Mulsant, 1866
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Podgatunek notowany z południowo-wschodniej części Europy oraz z Syrii; według A. Horiona (1961) do Europy środkowej jest sporadycznie zawlekany, ale nigdzie nie zaaklimatyzował się na dłuższy okres. Podgatunek nominotypowy, wykazywany z Azji Mniejszej, Kaukazu, Azji i Syberii, występuje w wielu odmianach barwnych. W Polsce należy do rzadkości, notowano go tylko z dwu krain. Wymagania ekologiczne i bionomia nie są znane, a według R. Bielawskiego (1959) przypuszcza się, że A. fasciatopunctata revelierii Muls. jest mieszańcem między A. decempunctata (L.) a innym gatunkiem z tego rodzaju.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.