Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trichoceble fulvohirta (Brisout, 1861)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, bionomii i wymaganiach środowiskowych. Wykazywany z Francji, Włoch, RFN, NRD, Austrii, Czechosłowacji, Polski i Siedmiogrodu. Niektórzy autorzy (Lohse 1979) nie są przekonani o odrębności Trichoceble fulvohirta (Bris.) i T. memnonia (Kies.). W Polsce omawiany gatunek jest znany z nielicznych stanowisk tylko w trzech krainach. Postacie dojrzałe poławiano od maja do lipca na sosnach i jodłach; wyhodowywano je również z drewna i szyszek.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Gerhardt 1891, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Horion 1953); Wzgórza Trzebnickie: Borów koło Obornik Śląskich (Kolbe W. 1921); «Prusy» (Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Jakobson 1911, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)