Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trichoceble memnonia (Kiesenwetter, 1861)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu, znany głównie z Europy Środkowej (najdalej na północ wysunięte stanowiska leżą w Szwecji); wykazany poza tym z Kaukazu. Wszędzie sporadycznie i rzadko spotykany. W Polsce znany dotychczas tylko z trzech krain na podstawie znalezisk z ubiegłego stulecia. Rozwój larwalny odbywa pod korą zmurszałych i przegrzybiałych pni i gałęzi, zarówno stojących, jak i leżących drzew liściastych (lipa, wiąz, dąb, olcha). Larwa zimuje, a przepoczwarzenie następuje na wiosnę. Imagines ukazują się w maju i przeżywają do lipca. Łowiono je najczęściej na pobrzeżach lasu i polanach śródleśnych, przeważnie na kwitnących roślinach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: