Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dasytes (Metadasytes) aerosus Kiesenwetter, 1867b
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej, zachodniej i środkowej części Europy; wykazywany również z Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Skandynawii oraz z Kaukazu. W Polsce notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, tylko na Śląsku Dolnym częściej poławiany. Rozwój odbywa się w drewnie gałęzi opanowanych przez białą zgniliznę oraz pod korą gałęzi krzewów i drzew liściastych (głogu, leszczyny, tarniny, dębu). Larwy zimują, przepoczwarczenie następuje na wiosnę. Postacie dojrzałe są poławiane od maja do lipca przeważnie na kwitnących roślinach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1938, Bałazy i in. 1974); Nizina Mazowiecka: Warszawa - Bielany, Warszawa — Pyry, Puszcza Kampinoska — Sadowa, Dziekanów Leśny (Burakowski B.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891d, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1898, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1912), Polkowice, Raszowa Mała koło Lubina, Chwalimierz, Malczyce i Wrocisławice koło Środy Śląskiej (Burakowski B.*); Wzgórza Trzebnickie: Oleśnica (Burakowski B.*); Górny Śląsk: Budy koło Kuźni Raciborskiej, Racibórz (Letzner 1871); Sudety Zachodnie (Schilsky 1890, Gerhardt 1891, Gerhardt 1910, Horion 1953), Michałowice koło Jeleniej Góry (Burakowski B.*); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930); Bieszczady: Habkowce, góra Krzemień (Burakowski B.*); Pieniny: Polana Wymiarki, Grabczycha (Burakowski B.*); «Śląsk» (Gerhardt 1870c, Schilsky 1888, Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1889)