Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dasytes (Hapalogluta) subaeneus Schönherr, 1817
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy (najdalej wysuniętym na wschód znanym stanowiskiem jest Moskwa), notowany poza tym z Danii i południowej Szwecji. W Polsce chrząszcz rzadko znajdowany, wykazywany tylko z czterech krain, przeważnie na podstawie znalezisk z XIX wieku. Bionomia tego gatunku nie jest poznana. Postacie dojrzałe były poławiane na suchych, nasłonecznionych południowych zboczach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1953, Bałazy i Michalski 1977, Bałazy i in. 1979); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1953); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Pax 1921, Horion 1951); «Karpaty» (Nowicki M. 1865)