Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Danacea nigritarsis (Küster, 1850)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek obejmujący zasięgiem Europę południową oraz częściowo Europę Środkową, wykazywany też z jednej południowej prowincji Szwecji i z Kaukazu. W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z nielicznych stanowisk w ośmiu krainach. Zasiedla lokalnie tereny nizinne i niższe położenia górskie, głównie na zboczach kserotermicznych w dolinach. Bionomia tego gatunku nie jest poznana. Postacie dojrzałe poławiano przeważnie na pobrzeżach lasu i terenach pokrytych roślinnością krzaczastą, głównie w maju-lipcu na kwitnących baldaszkowatych; niekiedy w miejscach pojawu był spotykany gromadnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Arnold 1938); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1953); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910), Trzebnica (Horion 1953); Górny Śląsk: Racibórz (Letzner 1871, Leder 1872); Sudety Zachodnie (Letzner 1871); Sudety Wschodnie (Letzner 1871); Beskid Zachodni: Mszana Dolna (Kuntze i Noskiewicz 1938); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Kuntze i Noskiewicz 1938); Pieniny (Kuntze i Noskiewicz 1938); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Jakobson 1911, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Podkarpacie» (Kuntze R. 1923, Kuntze R. 1931, Kuntze R. 1931c)