Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Danacea pallipes (Panzer, 1793)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Rozsiedlony w południowej i środkowej części Europy, wykazywany ponadto z Danii, jednej południowej prowincji Szwecji oraz z Algierii i Kaukazu. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Bionomia i wymagania środowiskowe dotychczas nie były znane. Według własnych obserwacji z Puszczy Białowieskiej (B. Burakowski*) omawiany gatunek zajmuje zupełnie inne siedlisko niż D. morosa kies. Larwa D. pallipes (Panz.) odbywa rozwój w chodnikach larw chrząszczy żerujących w korze klona zwyczajnego — Acer platanoides L. Larwy wykorzystują zwłaszcza chodniki larw kózki Allosterna tabacicolor (De Geer), drążącej przegrzybiałą korę. Larwy przezimowują, żerują na wiosnę i w lecie, a przepoczwarczenie odbywa się w zmurszałej korze w sierpniu lub we wrześniu. Imagines ukazują się w drugiej połowie sierpnia i we wrześniu, przeżywając do listopada. Samice składają jaja w chodnikach larw i do otworów wyjściowych chrząszczy. W warunkach Puszczy Białowieskiej larwy prawdopodobnie zimują dwukrotnie. Zagadnienie, czy w innych rejonach występowania omawiany gatunek zajmuje takie samo siedlisko jak w Puszczy Białowieskiej i czy ma taki sam cykl życiowy, wymaga dalszych uzupełniających obserwacji.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916, Horion 1953); Pojezierze Pomorskie (Dommer 1850); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Osterloff 1885); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Burakowski B.*); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Waga 1857, Osterloff 1885); Roztocze (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1889, Kolbe W. 1892, Gerhardt 1910), Zagórze Śląskie (Burakowski B.*); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Babia Góra (Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Pawłowski J. 1967); Pieniny: Czorsztyn, góra Zamkowa, Trzy Korony, Grabczycha, Facimiech, Wąwóz Sobczański i Homole, Biała Woda (Burakowski B.*); Tatry (Reitter 1870b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Illiger 1801, Siebold 1847, Lentz 1886, Schilsky 1909); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)