Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Charopus concolor (Fabricius, 1801)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozmieszczony w południowo-wschodniej części Europy oraz w południowo-zachodniej części Europy Środkowej. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce znany jedynie z dwu stanowisk na podstawie znalezisk z ubiegłego stulecia, dlatego też występowanie w naszym kraju wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich. Wymagania środowiskowe oraz bionomia nie są znane. Postacie dojrzałe zwykle poławiano w czerwcu i lipcu na roślinności trawiastej i zielnej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: koło Sokołowska (Fein i Kletke 1884, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1953); Beskid Zachodni: Ustroń (Łomnicki M.A. 1913); Polska (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1953); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Horion 1951)