Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Malachius strangulatus (Abeille de Perrin, 1885)
Opis w KFP:
[tom 11]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu. Według A. M. J. Eversa (1976) występuje w NRD i RFN, Austrii, południowej Holandii oraz w Anglii. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Wprawdzie Evers (1966) podał ogólnikową wzmiankę o występowaniu w Polsce, ale później (1976) w swym kluczu do oznaczania środkowoeuropejskich Malachiidae, wiadomości nie potwierdził. Istnieje możliwość znalezienia omawianego gatunku również i u nas na słonawiskach, zarówno na wybrzeżu morskim, jak i nad wodami śródlądowymi, gdyż biologicznie jest związany z terenami słonawiskowymi.
[tom 22]
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu; opisany przed przeszło stu laty z Orenburga w Rosji, notowany z nielicznych stanowisk w Anglii, we Francji, w krajach Beneluksu, Niemczech, Austrii, na Morawach i Słowacji. Z Polski przed trzydziestu laty błędnie podany ogólnikowo. Niedawno stwierdzony w Tatrach na dwu stanowiskach położonych na wysokościach 1829 i 1686 m n.p.m. Gatunek o niedostatecznie poznanych wymaganiach ekologicznych. Poławiany na słonawiskach nadmorskich i śródlądowych, na hałdach odpadków miejskich, w otoczeniu kopalni soli, ponadto w Holandii stwierdzono, że żyje na trawach, kostrzewie czerwonej — Festuca rubra L. W Tatrach brak słonawisk, ale kostrzewa czerwona, rosnąca na niżu na suchych łąkach, pastwiskach, wydmach piaszczystych, występuje w górach pospolicie w piętrze halnym, dlatego zasiedlenie wymienionych wyżej stanowisk wysokogórskich jest możliwe.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Polska (Evers 1966); Tatry: Kominiarski Wierch, Dolina Tomanowa (Kuśka 1989b)