Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coccinella hieroglyphica Linnaeus, 1758
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek eurosyberyjski, szeroko rozprzestrzeniony w Europie od skrajnych obszarów północnych aż do północnych części Hiszpanii i Włoch, do Siedmiogrodu i Ukraińskiej SRR, notowany ponadto z Sachalinu i Ameryki Północnej. W Polsce występuje lokalnie prawdopodobnie w całym kraju prócz wyższych partii górskich. Zamieszkuje wilgotne wrzosowiska, torfowiska, bagniste łąki i polany śródleśne. Występuje na opanowanych przez mszyce sosenkach, krzaczastych brzozach i olchach oraz bylinach i trawach. Pojawia się od maja do późnej jesieni; największe nasilenie pojawu przypada na czerwiec. W zimie znajdowano go w detrytusie pod sosnami i brzozami. 
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Pfeil 1854, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Bielawski 1959); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska - Szeroki Bór (Nunberg 1976c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Riedel 1893, Kessler 1908, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Myrdzik 1933, Bielawski 1959, Kadłubowski i Czalej 1962); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1938, Bielawski 1959, Bielawski 1961, Czechowska i Bielawski 1981, Plewka 1981); Puszcza Białowieska (Tenenbaum 1923, Karpiński 1949d, Bielawski 1959); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Lgocki 1908, Stebnicka 1972); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Rybiński 1897, Lgocki 1908, Bielawski 1959, Stebnicka 1972); Wyżyna Małopolska (Lgocki 1908, Karpiński 1967, Wiąckowski 1978); Góry Świętokrzyskie: uroczysko Psarska Góra (Szujecki 1958b); Roztocze: Górecko Kościelne woj. Zamość (Fejfer F. 1924); Sudety Zachodnie (Letzner 1879d, Gerhardt 1891c, Kolbe W. 1924, Harnisch 1925, Skwarra 1929); Beskid Zachodni (Stebnicka 1972); Bieszczady (Bielawski 1971, Pisarski 1971); Pieniny (Bielawski 1978); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1961); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Letzner 1871, Kolbe W. 1894, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Sudety» (Karpiński 1967); «Galicja» (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865)