Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Ebaeus appendiculatus Erichson, 1840c
Opis w KFP:
[tom 11]
Rozprzestrzeniony w południowo-wschodniej części Europy Środkowej oraz w Europie południowej. W Polsce do nie budzących zastrzeżeń danych o rozmieszczeniu należy chyba zaliczyć jedynie stanowisko „Kraków", natomiast wzmianka sprzed przeszło stu lat o występowaniu omawianego gatunku w Żywcu winna być potwierdzona nowymi materiałami. Według K. Letznera (1889) dane o występowaniu w Sudetach Wschodnich odnoszą się do innego gatunku. Również z uwagi na ogólne rozmieszczenie wzmianki o występowaniu w Gdańsku i byłych Prusach są niewiarygodne, natomiast wiadomość o zasiedleniu Galicji opierała się na danych odnoszących się do stanowisk leżących na wschód od naszej obecnej granicy. Występuje przeważnie na terenach pagórkowatych. Bionomia nie jest znana; w Słowacji postacie dojrzałe poławiano wiosną i latem na krzewach i roślinności rosnącej pod nimi.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Helm 1880); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Horion 1953); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852, Rottenberg 1868b); Beskid Zachodni: Żywiec (Wachtl 1870); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909); «Prusy Zachodnie» (Strübing 1860, Lentz 1866, Lentz 1879, Seidlitz 1889); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Leder 1872)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Stanowiska wątpliwe