Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Nepachys cardiacae (Linnaeus, 1761)
Opis w KFP:
[tom 11]
Gatunek borealno-górski, rozmieszczony w górach środkowej Europy oraz w Fennoskandii, Karelii, Kurlandii i północnym obszarze ZSRR, docierający na wschód przez Syberię do Zabajkala i Kraju Ussuryjskiego, notowany poza tym z Kaukazu i Turkmenii; w Szwecji sięga aż do koła polarnego, przy czym w miarę posuwania się na północ jest coraz częściej spotykany. W Polsce chrząszcz ten należy do wielkich rzadkości - jest znany tylko z jednego stanowiska. Wobec braku okazów dowodowych w zbiorach, liczne ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Śląsku są niewiarygodne. W spisach chrząszczy śląskich K. Letznera (1871, 1889) oraz J. Gerhardta (1910) brak omawianego gatunku. O zasiedleniu Śląska wątpi również A. Horion (1953). Bionomia nie jest poznana. Przez autora opisu (Linnaeus 1761) chrząszcz ten był znaleziony w Laponii na serdeczniku pospolitym - Leonurus cardiaca L.; na tej również roślinie, należącej do rodziny wargowych, był stwierdzony we francuskich Alpach. Możliwe, że rozwój larwalny odbywa się w łodygach tej rośliny.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Sudety Zachodnie: Kotlina koło Świeradowa Zdroju (Hubenthal 1909b); Pieniny: Czorsztyn (Kuntze R. 1936b, Roubal 1936c, Holdhaus i Lindroth 1939, Horion 1953); «Galicja» (Horion 1951); «Karpaty» (Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1834, Kiesenwetter 1863, Leder 1872, Schilsky 1888, Jakobson 1911)

Uwagi:
Sudety Zachodnie: Występowanie wątpliwe