Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Szeroko rozprzestrzeniony niemal w całej Europie (prócz Wysp Brytyjskich i północnej Fennoskandii), docierający na wschód przez Syberię do północnych części Mongolii, Chin, Korei i Japonii. Zasiedla tereny nizinne i górzyste do wysokości około 2000 m n.p.m. W Polsce chrząszcz pospolity, występujący na całym obszarze, nie jest jednak notowany jeszcze z Podlasia, Sudetów Wschodnich, Kotliny Nowotarskiej i Tatr. Rozwój trzy-czteroletni. Postacie dojrzałe ukazują się od połowy czerwca i są obserwowane do końca sierpnia. Rójka odbywa się w godzinach popołudniowych i wieczorem. Kopulacja odbywa się zwykle na ziemi w pobliżu przy korzeniowej strefy nie okorowanych pniaków i pni martwych lub obumierających drzew sosen, rzadziej innych iglastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Enderlein 1908, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Dreyfeldt 1933, Burzyński J. 1971, Jakuczun 1972), Smołdzino (Tarnawski D.*); Pojezierze Pomorskie (Brischke 1894, Reineck 1919, Lipp 1935, Engel 1938, Timm 1941, Majewski Ż. 1967); Pojezierze Mazurskie (Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Koehler i Kolk 1974), Ławiczek koło Skępego (Gutowski J.M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Riedel 1892, Riedel 1893, Schreiber 1906, Schumann 1906, Rothenburg 1907, Reineck 1919, Szulczewski 1922, Weyrich 1930, Gruhl 1933, Myrdzik 1933, Czubiński i Urbański 1950, Majewski Ż. 1958, Urbański 1961, Dyrcz 1969, Bałazy i in. 1974, Koehler i Kolk 1974, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b, Tomalak 1984), Miszek koło Bobrownik, Suchatówka koło Gniewkowa, Zielonka koło Poznania (Gutowski J.M.*), Sławno koło Milicza (Tarnawski D.*); Nizina Mazowiecka (Stobiecki 1939, Dominik 1954b, Wiąckowski 1957, Wiąckowski 1957b, Burzyński J. 1971, Koehler i Kolk 1974, Burakowski i Nowakowski 1981b); Puszcza Białowieska (Kéler 1923b, Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Karpiński 1954c, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Głowacki 1952, Koehler 1958, Dyrcz 1969, Strojny 1974c); Wzgórza Trzebnickie (Bałazy 1966c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Haber 1957); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Varendorff 1917b, Karczewski 1961, Dominik 1966c, Dominik 1966e, Dominik 1972, Dominik 1975, Burzyński J. 1971, Kinelski 1971), Tomaszów Mazowiecki (Gutowski J.M.*), Lubiaszów i Włodzimierzów koło Piotrkowa Trybunalskiego (Śliwiński Z.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: Puławy i okolice (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925, Sokołowski A. 1978); Roztocze (Tenenbaum 1913), Józefów koło Biłgoraja (Tarnawski D.*); Nizina Sandomierska (Jabłoński 1869, Schaitter 1870, Jachno 1880, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Spaček 1929); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1874, Stobiecki 1883, Kinel 1919, Stefek 1939, Pawłowski J. 1967, Capecki 1976); Beskid Wschodni: Strzyżów (Jabłoński 1869), okolice Przemyśla (Trella 1925), nadl. Lesko leśnictwo Weremień (Gądek 1976); Bieszczady (Śliwiński i Lessaer 1970), Jabłonki (Śliwiński Z.*); Pieniny: Pieniński Park Narodowy (Strojny 1968); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Hildt 1917, Kuntze R. 1936, Dominik 1955b, Starzyk J.R. 1968b); Polska Południowa (Voroncov 1909); «Prusy» (Kugelann 1792, Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Letzner 1845d, Letzner 1871, Reitter 1870, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Pax 1921); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «województwo łódzkie» (Śliwiński 1961)