Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Nothorhina punctata (Fabricius, 1798)
Opis w KFP:
[tom 15]
Gatunek rozsiedlony głównie w północnej, środkowej i wschodniej części Europy, przy czym w obrębie swego areału, w miarę posuwania się z północy na południe, jest coraz rzadziej spotykany. Notowany poza tym z południowego obszaru Syberii Zachodniej, Japonii oraz z Syrii. Wszędzie notowany jako występujący lokalnie i łowiony sporadycznie. W Polsce jest chrząszczem rzadkim, znanym przeważnie z pojedynczych stanowisk tylko w sześciu krainach, przy czym wzmianki o występowaniu na Pobrzeżu Bałtyku i Pojezierzu Mazurskim opierają się na danych sprzed przeszło stu lat. Zasiedla rzadkie, silnie oświetlone słońcem stare drzewostany sosnowe. Rozwój odbywa w grubej korze pni o średnicy powyżej 40 cm. Z jednego i tego samego pnia może wywodzić się kilka generacji. Larwy żerują tylko w korze rosnących sosen, nie uszkadzając łyka, dlatego też chodniki nie są zalewane żywicą. Po dwukrotnym przezimowaniu, przepoczwarczają się. Postacie dojrzałe pojawiają się w czerwcu i lipcu. Są bardzo ruchliwe, szybko przebiegając po korze, kryją się w szczelinach kory i wydają w ukryciu słyszalne dźwięki. Przy schwytaniu charakteryzują się łatwym odpadaniem nóg lub ich części.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Wejherowo (Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Lentz 1857, Lentz 1879, Łomnicki M.A. 1913); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń (Szulczewski 1922), Wielkopolski Park Narodowy (Bałazy i in. 1974, Gutowski 1984b); Nizina Mazowiecka (Łomnicki M.A. 1913, Hildt 1917, Kinel 1919); Podlasie: Sokołów Podlaski (Kinelski i Szujecki 1959); Roztocze: Udrycze koło Zamościa (Zawadzki Ż.*); Polska (Heyrovský 1930, Horion 1974); «Prusy» (Lentz 1856, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Reitter 1912, Kinel 1919, Horion 1951)