Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek palearktyczny, występujący w całej Europie prócz północnych prowincji Fennoskandii. W obrębie swego areału w miarę posuwania się z zachodu na wschód jest coraz częściej spotykany. W Polsce, oprócz wyższych partii górskich, występuje na całym obszarze, nie jest jednak jeszcze znany z Sudetów, Kotliny Nowotarskiej i Tatr. Gatunek ten, o polskiej nazwie wykarczak, zasiedla głównie stare drzewostany sosnowe, rzadziej świerkowe i jodłowe, występując na nizinach znacznie pospoliciej niż w górach. Licznie występuje na silnie nasłonecznionych zrębach zupełnych, w jednogatunkowych drzewostanach na ubogich siedliskach, drzewostanach żywicowanych przez kilka lat, uszkodzonych przez żer szkodników pierwotnych, w wiatrowałach oraz na pożarzyskach. Rozwój larwalny odbywa w nieokorowanych pniakach, drzewach stojących i leżaninie. Ze względu na duże wymagania wilgotnościowe atakowane są najczęściej szyje korzeniowe, przyziemne części pni stojących i leżących. Imagines pojawiają się od czerwca do połowy września. Rójkę odbywa w ciepłe, pogodne wieczory. Chrząszcze prowadzą nocny tryb życia. Bionomia tego szkodliwego w leśnictwie gatunku została dokładnie opracowana przez J. Dominika (1958b).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Dreyfeldt 1933, Dominik 1958b, Burzyński J. 1971); Pojezierze Pomorskie (Lipp 1935, Lipp 1940, Engel 1938, Timm 1941, Capecki 1967); Pojezierze Mazurskie (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879, Albien 1905, Wiąckowski 1957b, Dominik 1958b, Kinelski i Szujecki 1964, Ważny i Czajnik 1974), Ławiczek koło Skępego (Gutowski J.M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Riedel 1893, Schumann 1904, Schumann 1906, Albien 1905, Rothenburg 1907, Szulczewski 1922, Weyrich 1930, Gruhl 1933, Myrdzik 1933, Polentz 1937, Dominik 1958b, Majewski Ż. 1958, Bałazy i in. 1974, Koehler i Kolk 1974, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b, Tomalak 1984), Miszek koło Bobrownik, Zielonka koło Poznania (Gutowski J.M.*), Ruda Milicka (Tarnawski D.*); Nizina Mazowiecka (Lindeman 1871, Stobiecki 1939, Wiąckowski 1957b, Dominik 1958b, Koehler i Kolk 1974, Kolk i Sierota 1979, Burakowski i Nowakowski 1981b); Podlasie: nadl. Włodawa (Sierpiński 1962c, Sierpiński 1969b, Sierpiński 1980b); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985), Czerlonka (Śliwiński Z.*); Dolny Śląsk (Gerhardt 1876d, Schnaider Z. 1954, Koehler 1958, Koehler i Kolk 1974, Strojny 1974c, Sierpiński 1980b); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Gutowski J.M.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Stefek 1939, Schnaider Z. i Sierpiński 1967, Schnaider Z. i Sierpiński 1970b, Sierpiński 1972, Schnaider Z. i Ordon 1978); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Częstochowy (Lgocki 1908), nadl. Olkusz (Sierpiński 1972); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Stobiecki 1939, Dominik 1954b, Dominik 1962c, Dominik 1966c, Dominik 1968b, Dominik 1972, Dominik 1972b, Dominik 1975, Wiąckowski 1957b, Śliwiński 1961, Sierpiński 1970b, Sierpiński 1980b, Burzyński J. 1971, Kinelski 1971), Tomaszów Mazowiecki (Gutowski J.M.*), Opoczno (Śliwiński Z.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925, Sierpiński 1971, Sierpiński 1973, Sierpiński 1980b, Sokołowski A. 1978, Król 1980); Roztocze (Tenenbaum 1913), Józefów koło Biłgoraja (Tarnawski D.*); Nizina Sandomierska (Jabłoński 1869, Schaitter 1870, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1981); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Stefek 1939, Dominik 1958b, Dominik 1971, Król 1981); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864, Trella 1925, Dominik 1968, Gądek 1976), Borowiec koło Roźwienicy (Śliwiński Z.*); Bieszczady (Śliwiński i Lessaer 1970); Pieniny (Dominik 1958b, Strojny 1968); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Hildt 1917, Dominik 1955b, Dominik 1962c, Starzyk J.R. 1968b, Capecki 1979, Sierpiński i in. 1982, Sierpiński 1985); Polska Południowa (Voroncov 1909, Kapuściński i Wiśniewski 1985); «Prusy» (Lentz 1853); «Śląsk» (Weigel 1806, Rendschmidt 1850, Letzner 1871, Letzner 1873, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873); «Beskidy» (Heyrovský 1930); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858, Nowicki M. 1873)