Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhagium (Rhagium) inquisitor (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek holarktyczny, w Europie rozpowszechniony w lasach iglastych od najdalszej północy aż po kraje śródziemnomorskie. Gatunek ten zasiedla drzewa iglaste, głównie sosnę i świerk. Rozwój odbywa w martwych drzewach stojących i leżących oraz w pieńkach i leżaninie z grubą, przylegającą lub lekko odstającą korą. Masowy pojaw występuje na świeżych wyrębach, w lasach porażonych żerem szkodników oraz uszkodzonych pożarem. Postacie dojrzałe po przezimowaniu w komorach poczwarkowych ukazują się wiosną i w ciągu całego lata. Cykl rozwojowy trwa dwa lata. Larwy drążą pod korą nieregularne, rozgałęzione, miejscami placykowate chodniki, naruszając głównie łyko, rzadziej biel.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
[No detailed distribution data]

Uwagi:
W Polsce chrząszcz pospolity, nie znany tylko z Podlasia i Kotliny Nowotarskiej, z pozostałych krain wykazywany przez licznych autorów, z niektórych obszarów wielokrotnie.
«Sudety» — terra typica! dla Rh. inquisitor inquisitor var. sudetica Plav.