Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek europejski, zamieszkujący głównie południową, środkową i wschodnią część Europy, wykazywany także z południowych prowincji Finlandii, docierający na wschód do południowego Uralu. Mimo braku udokumentowanych danych z niektórych krain występuje prawdopodobnie w całej Polsce prócz wyższych partii górskich. Zasiedla suche dziuple w starych, żywych, stojących drzewach liściastych różnych gatunków. Występuje również w martwym drewnie pni w miejscach pozbawionych kory oraz w tylcach grubych gałęzi. Dogodne warunki rozwoju ma w grubych nasłonecznionych pniach na pobrzeżach lasu oraz w pojedynczo stojących drzewach w parkach, ogrodach, alejach i przydrożach. W piśmiennictwie podaje się jako materiał żywicielski drewno kilkudziesięciu gatunków drzew liściastych — w naszych warunkach najczęściej spotykano larwy w drzewach o miękkim drewnie, jak topola, kasztanowiec, klon i lipa. Cykl rozwojowy trwa dwa-trzy lata. Larwy żerują w wilgotnym, butwiejącym drewnie, stykającym się z suchą warstwą zewnętrzną drewna. W jednym drewnie siedliskowym żerują jednocześnie larwy różnego wieku, toteż przez długi okres może się wywodzić co roku następne pokolenie. Wskutek wieloletniej działalności larw z przerobionego drewna tworzy się miękka, kleista masa (B. Burakowski*). Postacie dojrzałe ukazują się w maju i są spotykane do lipca. Aktywny tryb życia prowadzą wieczorem i nocą, za dnia są ukryte w dziuplach i szczelinach drzewa.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 15 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk-Oliwa Wanat M.*
KFP 15 Pojezierze Pomorskie Lipp 1940, Kinelski i Szujecki 1959, Horion 1974
KFP 15 Pojezierze Pomorskie Myślibórz Burakowski B.*
KFP 15 Pojezierze Mazurskie Lentz 1879, Horion 1974
KFP 15 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Schumann 1904, Schumann 1905b, Schumann 1906, Tumm 1904, Meyer 1909, Łomnicki M.A. 1913, Szulczewski 1922, Tenenbaum 1931, Kinelski i Szujecki 1959, Bałazy i in. 1974, Horion 1974, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b
KFP 15 Nizina Mazowiecka Hildt 1917, Ciszkiewicz 1923, Tenenbaum 1931, Stobiecki 1939, Kinelski i Szujecki 1959, Burakowski i Nowakowski 1981b, Burakowski 1982
KFP 15 Nizina Mazowiecka Świder koło Otwocka Łoś K.*
KFP 15 Nizina Mazowiecka Szczytno koło Sochaczewa Śliwiński Z.*
KFP 15 Puszcza Białowieska Budy woj. Białystok Śliwiński i Bielewicz 1976, Gutowski 1985
KFP 15 Puszcza Białowieska Białowieża Gruszka A.*
KFP 15 Dolny Śląsk Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918, Polentz 1939b, Polentz 1943, Strojny 1974c
KFP 15 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Śliwiński i Lessaer 1970
KFP 15 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Łomnicki M.A. 1866
KFP 15 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Dębniki Śliwiński Z.*
KFP 15 Wyżyna Małopolska Łódź Śliwiński 1961
KFP 15 Wyżyna Małopolska Rogów koło Koluszek Dominik 1966c
KFP 15 Góry Świętokrzyskie Słupia Nowa Śliwiński Z.*
KFP 15 Wyżyna Lubelska okolice Puław Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925, Sulma 1930
KFP 15 Wyżyna Lubelska Hrubieszów Ziarko S.*
KFP 15 Roztocze Ulów woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 15 Nizina Sandomierska okolice Rzeszowa Schaitter 1870
KFP 15 Beskid Zachodni Reitter 1870, Wachtl 1870, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Heyrovský 1930
KFP 15 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1925, Trella 1930c, Tenenbaum 1931
KFP 15 Bieszczady góra Przysłup koło Cisny Burakowski B.*
KFP 15 Bieszczady dolina Wołosatego Śliwiński Z.*
KFP 15 «Pomorze» Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919, Pongrácz 1923, Kuntze i Noskiewicz 1926
KFP 15 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1857
KFP 15 «Śląsk» Weigel 1806, Rotermund 1834, Kuhnt 1912, Horion 1974
KFP 15 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 15 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886
KFP 15 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 15 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910