Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pachyta lamed (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek holarktyczny, w Europie wykazujący borealno-górski typ rozmieszczenia — w północnej części swego areału występuje od Uralu aż po Karelię, w całej Fennoskandii i północno-wschodniej części Europy, natomiast w południowej części w górach środkowej Europy, docierając do wschodniej Francji, północnych Włoch oraz Bułgarii (góry Riła i Rodopy). W Polsce jest chrząszczem mało znanym i bardzo rzadko poławianym — notowano go dotychczas tylko z Sudetów Zachodnich, Beskidu Zachodniego, Tatr i Zakopanego. Występuje zapewne i w innych pasmach górskich, ale z powodu skrytego sposobu życia nie został w nich jeszcze znaleziony. Poza tym znany z Braniewa na podstawie danych sprzed przeszło 130 lat. Zasiedlenie współczesne naszego obszaru północnego wymaga dalszych badań. Zasiedla lasy iglaste, w których występuje świerk, będący drzewem żywicielskim tego gatunku. Niskie, ociężałe loty były obserwowane w czasie słonecznej pogody, w godzinach od 11 do 16. Rójka chrząszczy rozpoczyna się od drugiej połowy czerwca i trwa do lipca, choć pojedyncze osobniki, szczególnie w górach, spotyka się jeszcze w sierpniu. Imagines odżywiają się pyłkiem kwiatów. Jaja są umieszczane najczęściej pojedynczo w szczelinach kory na korzeniach lub szyjach korzeniowych grubopiennych drzew, rosnących na wilgotnych glebach pokrytych grubą warstwą próchnicy. Młodsze larwy żerują w korzeniach, początkowo pod korą, później w drewnie. Starsze larwy, zwykle po trzecim przezimowaniu, opuszczają korzenie i w glebie na głębokości 3-5 cm sporządzają komorę poczwarkową.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: