Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758)
Opis w KFP:
[tom 15]
Gatunek eurosyberyjski, w Europie rozmieszczony w środkowej części kontynentu oraz w Karelii i Finlandii, na wschód przez Syberię Zachodnią docierający do Amuru oraz do północnych części Mongolii i Chin. W Europie wykazuje borealno-górski typ rozmieszczenia. W części południowej swego areału zasiedla góry środkowej Europy, Alpy, Karpaty Południowe oraz Bałkany. W Polsce wykazuje rozerwany zasięg występowania — zasiedla Pojezierze Mazurskie i Puszczę Białowieską oraz południowe krainy aż do Sudetów i Karpat. Zamieszkuje stare drzewostany iglaste, zwłaszcza sosnowe, na terenach nizinnych i pagórkowatych. Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i są poławiane do sierpnia, pojedyncze osobniki jeszcze we wrześniu. Żer uzupełniający prowadzą na kwiatach. Cykl rozwojowy dwuletni. Larwy wylęgają się z jaj, składanych pojedynczo lub grupkami do gleby na korzenie martwych i usychających grubych drzew sosen — Pinus silvestris L. Żerują początkowo pod korą korzeni, a po pierwszym przezimowaniu wdrążają się w drewno. Zwykle po trzecim przezimowaniu larwy opuszczają w maju chodniki i przechodzą do gleby, gdzie w odległości 5-7 cm od korzenia w powierzchniowej warstwie gleby sporządzają owalną komorę poczwarkową. Przepoczwarczenie następuje w maju lub czerwcu. Na tych samych drzewach P. quadrimaculata (L.) występuje niekiedy razem z Asemum striatum (L.), Arhopalus rusticus (L.) i Spondylis buprestoides (L.), ale larwy tych gatunków opadają tylko nasadowe części korzeni i przykorzeniową partię pni, podczas gdy larwy omawianego gatunku żerują w korzeniach z dala od nasady pnia.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Mazurskie (Hildt 1917, Tenenbaum 1923, Kuntze i Noskiewicz 1926, Horion 1974, Nunberg 1978b), Rubcowo koło Suwałk (Nowakowski E.*); Puszcza Białowieska (Tenenbaum 1923, Kuntze i Noskiewicz 1926, Karpiński 1948b, Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Okołów 1968b, Gutowski 1985), Czerlonka (Śliwiński Z.*); Dolny Śląsk: Leśna Woda woj. Opole (Gerhardt 1896b, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Hildt 1917), Ojców (Pongrácz 1923, Tenenbaum 1923); Wyżyna Małopolska: Rytwiany koło Staszowa (Pax 1917, Pax 1918b, Varendorff 1917b), Rogów koło Koluszek (Dominik 1966c); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Roztocze (Tenenbaum 1918, Kuntze i Noskiewicz 1926); Nizina Sandomierska: Wólka Niedźwiedzka koło Leżajska (Jabłoński 1869); Sudety Zachodnie (Zeller 1841, Koltze 1873, Letzner 1882e, Heyrovský 1930); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1856); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Wachtl 1870, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Capecki 1976), Roztoka koło Łukawicy, Rytro (Śliwiński Z.*); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Stobiecki 1939); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1858, Nowicki M. 1864, Trella 1925, Trella 1930c, Trella 1938); Bieszczady: Połonina Wetlińska (Skalski 1967, Śliwiński i Lessaer 1970), Buk, Świerków i Zakole koło Cisny (Gutowski J.M.*), Jabłonki, Rabe (Śliwiński Z.*); Pieniny (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1870), Szczawnica (Hildt 1917, Strojny 1968); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Reitter 1870b, Pietsch 1898b, Hildt 1917, Kinel 1919, Heyrovský 1930, Szymczakowski 1962b, Starzyk J.R. 1971b, Starzyk J.R. 1971c, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1975); Polska (Kulwieć 1907); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Zebe G. 1853, Bach 1856, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Karpaty» (Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913); «Beskidy» (Reitter 1912, Heyrovský 1930)