Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Evodinus borealis (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony od Fennoskandii i wschodniej części Europy przez Syberię aż do Amuru i Ussuri, notowany ponadto z Howerli (Czarnohory) w Karpatach Wschodnich. W Polsce kózka ta należy do wielkich rzadkości — wykazano ją dotychczas tylko z Puszczy Białowieskiej. Jest to relikt lasów pierwotnych, zasiedlający drzewostany iglaste. Postacie dojrzałe pojawiają się od maja i występują aż do sierpnia. Chrząszcze odżywiają się pyłkiem i płatkami kwiatów roślin baldaszkowatych (Umbelliferae) i krzewów. Cykl rozwojowy dwuletni. Samica składa jaja w szczeliny kory cienkich pni (do 8 cm średnicy) usychających i świeżo ściętych lub wywróconych drzew iglastych oraz w korę cienkich gałązek i ich tylców. Młodsze larwy początkowo wgryzają się w korę, następnie drążą podłużne chodniki pod korą, słabo naruszając drewno. Starsze larwy, po pierwszym lub drugim przezimowaniu, wygryzają w lipcu-sierpniu otwór w korze i przez niego wypadają do gleby, gdzie robią owalną komorę poczwarkową. Przepoczwarczenie następuje w sierpniu, a wylęgnięte imagines zimują w komorze. Wydobywają się z gleby na wiosnę następnego roku.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska (Kostyrko 1937, Karpiński 1949d, Horion 1974, Gutowski 1985), Podcerkiew (Karpiński 1948b, Karpiński 1949c); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Karpiński 1954c, Heyrovský 1965, Okołów 1968b)