Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Carilia (Pseudogaurotina) excellens (Brancsik, 1874)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zaliczany do endemitów karpackich o zasięgu ograniczonym do Karpat Zachodnich i Wschodnich. Notowany z nielicznych stanowisk: w Polsce z Beskidów Zachodnich, Tatr i Pienin, w Czechosłowacji z Tatr, Niżnych Tatr i Wielkiej Fatry, na Ukrainie z Howerli. Wszędzie rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo znajdowany. W Polsce zaliczany do zwierząt prawnie chronionych. Gatunek ten jest biologicznie związany ze starymi krzewami wiciokrzewu czarnego — Lonicera nigra L. i wiciokrzewu tatarskiego — L. tatarica L. W niektórych okolicach wyginął na skutek zniszczenia krzewów przez larwy omawianego gatunku, żerujące w korzeniach i szyi korzeniowej tuż pod powierzchnią ziemi i ponad nią. Bionomia jest poznana tylko fragmentarycznie. Postacie dojrzałe pojawiają się w czerwcu i poławiano je do sierpnia. Obserwowano przeloty chrząszczy z jednych krzewów wiciokrzewu na inne, nie spotykano ich natomiast na kwiatach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.