Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Carilia (Carilia) virginea (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek palearktyczny, w Europie rozprzestrzeniony głównie w północnej i środkowej części kontynentu, docierający do wschodniej Francji, północnych Włoch, Albanii i Bułgarii, w Azji Północnej sięgający po Mongolię, Mandżurię i pobrzeża Oceanu Spokojnego. Zasiedla głównie tereny pagórkowate i górzyste, w Alpach znajdowano go na wysokościach ponad 2200 m n.p.m., natomiast na niżu spotykany na rozproszonych stanowiskach. W Polsce, chociaż nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Zasiedla głównie podgórskie i górskie drzewostany świerkowe oraz iglaste i mieszane z przeważającym udziałem świerka pospolitego — Picea excelsa (Lam.) Lk., z którym biologicznie jest związany. Sprzyjającym warunkiem egzystencji omawianego chrząszcza we właściwym środowisku jest obecność w pobliskim sąsiedztwie kwitnących gatunków roślin zielnych. Morfologia wszystkich stadiów rozwojowych sichrawy górskiej — C. (C.) virginea (L.) oraz jej ekologia, bionomia i znaczenie jako wtórnego szkodnika świerka są dość dobrze poznane (J. Starzyk 1968, 1971, 1971b). Imagines ukazują się wiosną, począwszy od połowy maja i są spotykane do końca sierpnia, największe nasilenie pojawu przypada od połowy czerwca do końca lipca. Występują najczęściej na nasłonecznionych porębach, polanach i łąkach śródleśnych, w zagajnikach i na przylegających do skraju lasu łąkach. Odżywiają się pyłkiem i nektarem licznych gatunków kwiatów zielnych, głównie roślin baldaszkowatych — Umbelliferae
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Olecko, Bartoszyce (Horion 1974); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1906, Szulczewski 1922, Neresheimer i Wagner H. 1942, Schmidt G. 1952, Śliwiński i Lessaer 1970, Starzyk J.R. 1971); Nizina Mazowiecka: Ryki (Tenenbaum 1923, Starzyk J.R. 1971), Mazowsze (Burakowski i Nowakowski 1981b); Podlasie: rezerwat Uszeście — góra Uszestna (Szymczakowski 1965), Mielnik nad Bugiem (Starzyk J.R. 1971); Puszcza Białowieska (Starzyk J.R. 1971, Śliwiński i Bielewicz 1976); Dolny Śląsk: Brynica koło Opola, Witoszów koło Świdnicy (Starzyk J.R. 1971); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Pax 1921, Wodziczko i in. 1948, Starzyk J.R. 1971), Zawiercie (Śliwiński Z.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Hildt 1917, Stobiecki 1939, Starzyk J.R. 1971), Jura Krakowsko-Wieluńska (Pax 1921); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1918, Starzyk J.R. 1971, Tenenbaum 1923); Sudety Zachodnie (Zeller 1841, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Heyrovský 1930, Starzyk J.R. 1971), Duszniki-Zdrój (Śliwiński Z.*), Zieleniec koło Dusznik Zdroju (Tarnawski D.*); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Starzyk J.R. 1971), Kletno koło Stronia Śląskiego (Tarnawski D.*); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Stobiecki 1939, Hildt 1917, Pawłowski J. 1967, Starzyk J.R. 1968c, Starzyk J.R. 1971); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886, Stobiecki 1939); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1858, Nowicki M. 1864, Trella 1925, Trella 1938, Starzyk J.R. 1971); Bieszczady (Skalski 1967, Śliwiński i Lessaer 1970, Starzyk J.R. 1971), Duszatyn (Gutowski J.M.*), Maniów koło Komańczy, góra Smerek (Śliwiński Z.*), Suche Rzeki koło Lutowisk (Tarnawski D.*); Pieniny (Hildt 1917, Tenenbaum 1923, Strojny 1968, Starzyk J.R. 1971); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1867, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Pietsch 1902, Hildt 1917, Kinel 1919, Mazur E. 1923, Trella 1925, Heyrovský 1930, Szymczakowski 1962b, Fudakowski 1966, Starzyk J.R. 1968c, Starzyk J.R. 1971, Starzyk J.R. 1971c, Starzyk J.R. 1974c, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1975), Hala Tomanowa (Śliwiński Z.*); Polska (Kulwieć 1907, Tenenbaum 1925); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Reitter 1870, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Karpaty» (Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1923e, Tenenbaum 1923, Heyrovský 1930); «Beskidy» (Heyrovský 1930)