Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gnathacmaeops pratensis (Laicharting, 1784)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek holarktyczny, w Europie wykazujący borealno-górski typ rozmieszczenia. W Fennoskandii sięga do skrajnych prowincji północnych, gdzie jest częściej spotykany niż na południu. W południowej części areału występuje we wschodnich Pirenejach, Alpach Południowych, Karpatach i na Bałkanach. W Polsce jest chrząszczem rzadko notowanym, znanym z nielicznych stanowisk tylko w sześciu krainach. Zasiedla lasy iglaste i mieszane, przy czym rozwój odbywa głównie w sosnach i świerkach. Rójka rozpoczyna się w czerwcu i chrząszcze poławia się do sierpnia na pobrzeżach lasu, porębach, polanach śródleśnych, łąkach górskich i torfowiskach. Postacie dojrzałe odżywiają się pyłkiem kwiatów krwawników — Achillea L., trybuli leśnej — Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. i marchwi zwyczajnej — Daucus carota L. Cykl rozwojowy trwa dwa lata. Z jaj złożonych w szczeliny kory, na nasłonecznionych miejscach, zwalonych lub martwych stojących pni lub w szpary na obrobionym drewnie (deski, dyle, pale, słupy, płoty i osłony przeciwśniegowe) wylęgają się larwy, przy czym warunkiem ich rozwoju jest przylegająca do drewna sucha kora. Larwy żerują pod korą i wygryzają długie rozwidlone chodniki. Starsze larwy robią otwór w korze i wypadają do gleby, gdzie pod jej powierzchnią sporządzają komorę poczwarkową. Stadium poczwarki trwa 8-12 dni, a szybko wybarwiający się chrząszcz po kilku dniach* wydobywa się na powierzchnię.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Zielonej Góry (Schmidt H. 1908); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Wawer (Hildt 1917), koło Warszawy (Tenenbaum 1923); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Międzygórze koło Bystrzycy Kłodzkiej (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Barania Góra (Reitter 1870, Letzner 1871, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Heyrovský 1930); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864); Tatry (Heyrovský 1930); Polska (Kinel 1919, Heyrovský 1930); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1856, Lentz 1857, Lentz 1879, Schilsky 1888, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Karpaty» (Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1974); «Beskidy» (Horion 1974); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)