Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pidonia lurida (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek europejski, występujący głównie na terenach górzystych w środkowej części kontynentu, przy czym w miarę posuwania się ze wschodu na zachód w obrębie areału gatunkowego jest coraz częściej spotykany, docierają­cy w Alpach wzdłuż dolin do wysokości około 2200 m n.p.m. W Polsce pewne dane o rozmieszczeniu odnoszą się do lesistych obszarów górskich w południo­wych krainach. Wzmianki o występowaniu na terenach nizinnych Śląska Dolnego i Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej wydają się niewiarygodne, tym bardziej, że opierają się głównie na danych z ubiegłego wieku. Informacja o okazie tego gatunku pochodzącym z Wielkopolskiego Parku Narodowego (Bałazy, Gidaszewski i Michalski 1974) według J. M. Gutowskiego (1984b) opierała się na mylnie oznaczonym Cortodera femorata (Fabr.). Chociaż P. lurida (Fabr.) jest często spotykany na podgórzach i w dolinach górskich, niższe postacie rozwojowe i bionomia nie zostały poznane. Postacie dojrzałe występują głównie na pobrzeżach i przesiekach wilgotnych lasów liściastych i mieszanych, na łąkach śródleśnych i nad wolno płynącymi ciekami. W zależności od położenia poławiano je głównie na kwitnących baldaszkowatych (Umbelliferae), głogach — Crataegus L., tawułach — Spiraea L., dzikich bzach — Sambucus L. oraz na dereniu świdwie — Cornus sanguinea L. i wiązówce błotnej — Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 15 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Głogów Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 15 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Brudzyń Szulczewski 1922
KFP 15 Dolny Śląsk Kotowice woj. Wrocław Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 15 Górny Śląsk Obora koło Raciborza Kelch 1846
KFP 15 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Potok Złoty woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 15 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Ojców Hildt 1917, Stobiecki 1939
KFP 15 Góry Świętokrzyskie Świętokrzyski Park Narodowy Śliwiński Z.*, Nowakowski E.*
KFP 15 Roztocze Zwierzyniec woj. Zamość Stobiecki 1939
KFP 15 Sudety Zachodnie Zeller 1841, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Heyrovský 1930
KFP 15 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853
KFP 15 Sudety Wschodnie Złoty Stok Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 15 Sudety Wschodnie Góry Kłodzkie Gerhardt 1909e
KFP 15 Beskid Zachodni Wachtl 1870, Stobiecki 1883, Stobiecki 1939, Pawłowski J. 1967, Śliwiński i Lessaer 1970
KFP 15 Kotlina Nowotarska Zakopane Łomnicki M.A. 1886, Stobiecki 1939
KFP 15 Beskid Wschodni Trella 1925, Trella 1938, Śliwiński i Lessaer 1970
KFP 15 Beskid Wschodni Borowiec i Węgierka koło Jarosławia Śliwiński Z.*
KFP 15 Bieszczady Skalski 1967, Śliwiński i Lessaer 1970, Nunberg 1978
KFP 15 Bieszczady Brzegi Górne Gutowski J.M.*
KFP 15 Bieszczady Rabe, Jabłonki, Bystre koło Baligrodu Śliwiński Z.*
KFP 15 Bieszczady Suche Rzeki koło Lutowisk, Zatwarnica, góra Smerek Tarnawski D.*
KFP 15 Pieniny Strojny 1968, Śliwiński i Lessaer 1970
KFP 15 Tatry Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1868, Nowicki M. 1873, Kotula 1874, Hildt 1917, Kinel 1919, Heyrovský 1930, Fudakowski 1966, Śliwiński i Lessaer 1970, Starzyk J.R. 1971b, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1975
KFP 15 «Śląsk» Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Reitter 1912, Horion 1951, Horion 1974
KFP 15 «Karpaty» Łomnicki M.A. 1913
KFP 15 «Beskidy» Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910
KFP 15 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 15 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910