Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Pidonia lurida (Fabricius, 1792b)
Opis w KFP:
[tom 15]
Gatunek europejski, występujący głównie na terenach górzystych w środkowej części kontynentu, przy czym w miarę posuwania się ze wschodu na zachód w obrębie areału gatunkowego jest coraz częściej spotykany, docierają­cy w Alpach wzdłuż dolin do wysokości około 2200 m n.p.m. W Polsce pewne dane o rozmieszczeniu odnoszą się do lesistych obszarów górskich w południo­wych krainach. Wzmianki o występowaniu na terenach nizinnych Śląska Dolnego i Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej wydają się niewiarygodne, tym bardziej, że opierają się głównie na danych z ubiegłego wieku. Informacja o okazie tego gatunku pochodzącym z Wielkopolskiego Parku Narodowego (Bałazy, Gidaszewski i Michalski 1974) według J. M. Gutowskiego (1984b) opierała się na mylnie oznaczonym Cortodera femorata (Fabr.). Chociaż P. lurida (Fabr.) jest często spotykany na podgórzach i w dolinach górskich, niższe postacie rozwojowe i bionomia nie zostały poznane. Postacie dojrzałe występują głównie na pobrzeżach i przesiekach wilgotnych lasów liściastych i mieszanych, na łąkach śródleśnych i nad wolno płynącymi ciekami. W zależności od położenia poławiano je głównie na kwitnących baldaszkowatych (Umbelliferae), głogach — Crataegus L., tawułach — Spiraea L., dzikich bzach — Sambucus L. oraz na dereniu świdwie — Cornus sanguinea L. i wiązówce błotnej — Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Brudzyń (Szulczewski 1922); Dolny Śląsk: Kotowice woj. Wrocław (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Obora koło Raciborza (Kelch 1846); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908), Ojców (Hildt 1917, Stobiecki 1939); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*, Nowakowski E.*); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Stobiecki 1939); Sudety Zachodnie (Zeller 1841, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Heyrovský 1930); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853), Złoty Stok (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Góry Kłodzkie (Gerhardt 1909e); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Stobiecki 1883, Stobiecki 1939, Pawłowski J. 1967, Śliwiński i Lessaer 1970); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886, Stobiecki 1939); Beskid Wschodni (Trella 1925, Trella 1938, Śliwiński i Lessaer 1970), Borowiec i Węgierka koło Jarosławia (Śliwiński Z.*); Bieszczady (Skalski 1967, Śliwiński i Lessaer 1970, Nunberg 1978), Brzegi Górne (Gutowski J.M.*), Rabe, Jabłonki, Bystre koło Baligrodu (Śliwiński Z.*), Suche Rzeki koło Lutowisk, Zatwarnica, góra Smerek (Tarnawski D.*); Pieniny (Strojny 1968, Śliwiński i Lessaer 1970); Tatry (Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1868, Nowicki M. 1873, Kotula 1874, Hildt 1917, Kinel 1919, Heyrovský 1930, Fudakowski 1966, Śliwiński i Lessaer 1970, Starzyk J.R. 1971b, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1975); «Śląsk» (Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Reitter 1912, Horion 1951, Horion 1974); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1913); «Beskidy» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910)