Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cortodera holosericea (Fabricius, 1801)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek występujący głównie w południowo-wschodniej części Europy, skąd wkracza na południowe obszary środkowej Europy. W Polsce jest chrząszczem należącym do rzadkości, notowanym z nielicznych stanowisk tylko w trzech krainach, przy czym wzmianki o jego występowaniu opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat. Ten ciepłolubny chrząszcz zamieszkuje lasy mieszane i liściaste, zwłaszcza świetliste dąbrowy. Bionomia poznana bardzo słabo. Obserwowane były tylko postacie dojrzałe, które pojawiają się w maju i poławiano je do lipca na różnych krzewach i drzewach liściastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.