Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cortodera humeralis (Schaller, 1783)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek europejski, rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części kontynentu, docierający na wschód do Uralu Południowego. Zasiedla głównie tereny górskie i podgórza, ale w środkowej Europie występuje lokalnie na stanowiskach nizinnych. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Gatunek ten ekologicznie związany jest z drzewami liściastymi. Bionomia jego jest poznana niedostatecznie, a niższe postacie rozwojowe dotychczas nie zostały opisane. Imagines pojawiają się w maju i przeżywają do ostatnich dni czerwca. W znanym piśmiennictwie obcym brak danych o rozwoju C. humeralis (Schall.), dlatego też podaje się tutaj obserwacje z Polski. L. F. Hildt (1917) podaje, że larwa żyje pod korą pieńka dębu, a chrząszcz na kwiatach dębu, graba i wiązu. Autor ten znalazł 31 III w szparze kory pniaka dębu poczwarkę, z której wylęgło się imago 20 IV. W badaniach własnych ze znalezionej 23 XII larwy, będącej w stanie hibernacji płytko w glebie pod warstwą mchu, w sąsiedztwie rosnącego dębu, uzyskano w warunkach hodowli laboratoryjnej już 26 I poczwarkę, a 7 II wylągł się chrząszcz (B. Burakowski*).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Lipp 1935, Lipp 1937, Griep 1939); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Śliwiński i Lessaer 1970, Bałazy i Michalski 1977, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b, Tomalak 1984), Bojadła woj. Zielona Góra, Ludwików koło Poznania (Śliwiński Z.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Hildt 1917, Stobiecki 1939), Warszawa (Burakowski i Nowakowski 1981b); Dolny Śląsk (Gerhardt 1866, Gerhardt 1891, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1899b, Gerhardt 1899d, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Fein i Kletke 1884, Müller E. 1896b, Müller E. 1896c, Strojny 1974c), Raków koło Oleśnicy (Gruszka A.*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1910), Borowa koło Oleśnicy (Gruszka A.*), Oborniki Śląskie (Śliwiński Z.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Hildt 1917); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Ciszkiewicz 1925); Roztocze: Udrycze koło Zamościa (Zawadzki Ż.*); Sudety Zachodnie: Góry Sowie, Wałbrzych (Letzner 1871); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1974); Polska Północna (Plavilstshikov 1936); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1856, Lentz 1857, Lentz 1879); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Tischler 1912, Horion 1951, Horion 1974); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)