Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek występujący głównie w południowej i środkowej części Europy, docierający na północ do Wysp Brytyjskich, Danii, południowych prowincji Norwegii i Szwecji, a na wschód do Azji Mniejszej, Kaukazu i Zakaukazia. W Polsce, chociaż nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Chrząszcz ten ekologicznie związany jest z drzewami liściastymi. Cykl rozwojowy jednoroczny. Samica składa jaja na cienkie, niedawno uschnięte lub uszkodzone gałęzie. Jako materiał żywicielski dla larw piśmiennictwo podaje około 20 gatunków drzew i krzewów. Larwy żerują pod korą, wygryzając łyko, miazgę i powierzchniową warstwę bielu. Po przezimowaniu, w kwietniu lub maju larwy przepoczwarczają się w komorze sporządzonej w zewnętrznej strefie bielu. Stadium poczwarki trwa około dwu tygodni. Wylęgnięte postacie dojrzałe ukazują się w maju i spotykane są do czerwca na gałęziach drzew lęgowych oraz na kwitnących krzewach, zwłaszcza na jarząbach — Sorbus L., głogach — Crataegus L. i kruszynie pospolitej — Frangula alnus Mill.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Sopot (Lentz 1879), Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931, Lipp 1935, Lipp 1940), Sicko koło Recza (Schmidt G. 1940), Jamy koło Gardei (Gutowski J.M.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — nadl. Szeroki Bór (Nunberg 1976c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1904, Schumann 1906, Schreiber 1906, Szulczewski 1922, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1977, Bałazy i Michalski 1984, Bałazy i in. 1979, Gutowski 1984b, Tomalak 1984), Promno koło Poznania, Miszek koło Bobrownik (Gutowski J.M.*); Nizina Mazowiecka (Hildt 1917, Stobiecki 1939, Burakowski i Nowakowski 1981b), Warszawa-Anin (Łoś K.*); Puszcza Białowieska (Gutowski i Ługowoj 1983, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Schilling 1830b, Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910, Strojny 1974c); Wzgórza Trzebnickie: Topolice woj. Wrocław (Gerhardt 1898), Siemianice koło Kępna (J.M.Gutowski*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Hildt 1917), Kraków-Bielany (Śliwiński Z.*); Wyżyna Małopolska: Modlica koło Łodzi (Śliwiński 1961), rezerwat Skały Piekło koło Niekłania (Nowakowski E.*), Spała, Lubiaszów koło Golesz (Śliwiński Z.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925); Roztocze: Kunki woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Starzyk J.R. 1974, Starzyk J.R. 1974d, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1981), leśnictwo Stale nadl. Buda Stalowska (Król 1983), Mokre koło Laszek (Śliwiński Z.*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Śliwiński 1961); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Krynica (Starzyk J.R. i Łuszczak 1983); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925); Bieszczady (Śliwiński i Lessaer 1970), Jabłonki, Rabe, Bystre, Łubne (Śliwiński Z.*); Pieniny: Pieniński Park Narodowy — Krościenko-Tylka (Strojny 1968); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936); «Pomorze» (Herbst 1784, Gmelin 1790); «Prusy Wschodnie» (Vorbringer 1902); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
«Pomorze»: — terra typica! dla Leptura laevis Herbst