Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek występujący głównie w południowej i środkowej części Europy, docierający na północ do Wysp Brytyjskich, Danii, południowych prowincji Norwegii i Szwecji, a na wschód do Azji Mniejszej, Kaukazu i Zakaukazia. W Polsce, chociaż nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Chrząszcz ten ekologicznie związany jest z drzewami liściastymi. Cykl rozwojowy jednoroczny. Samica składa jaja na cienkie, niedawno uschnięte lub uszkodzone gałęzie. Jako materiał żywicielski dla larw piśmiennictwo podaje około 20 gatunków drzew i krzewów. Larwy żerują pod korą, wygryzając łyko, miazgę i powierzchniową warstwę bielu. Po przezimowaniu, w kwietniu lub maju larwy przepoczwarczają się w komorze sporządzonej w zewnętrznej strefie bielu. Stadium poczwarki trwa około dwu tygodni. Wylęgnięte postacie dojrzałe ukazują się w maju i spotykane są do czerwca na gałęziach drzew lęgowych oraz na kwitnących krzewach, zwłaszcza na jarząbach — Sorbus L., głogach — Crataegus L. i kruszynie pospolitej — Frangula alnus Mill.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 15 Pobrzeże Bałtyku Sopot Lentz 1879
KFP 15 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 15 Pojezierze Pomorskie Bielinek nad Odrą Zumpt 1931, Lipp 1935, Lipp 1940
KFP 15 Pojezierze Pomorskie Sicko koło Recza Schmidt G. 1940
KFP 15 Pojezierze Pomorskie Jamy koło Gardei Gutowski J.M.*
KFP 15 Pojezierze Mazurskie Puszcza Piska — nadl. Szeroki Bór Nunberg 1976c
KFP 15 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Schumann 1904, Schumann 1906, Schreiber 1906, Szulczewski 1922, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1977, Bałazy i Michalski 1984, Bałazy i in. 1979, Gutowski 1984b, Tomalak 1984
KFP 15 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Promno koło Poznania, Miszek koło Bobrownik Gutowski J.M.*
KFP 15 Nizina Mazowiecka Hildt 1917, Stobiecki 1939, Burakowski i Nowakowski 1981b
KFP 15 Nizina Mazowiecka Warszawa-Anin Łoś K.*
KFP 15 Puszcza Białowieska Gutowski i Ługowoj 1983, Gutowski 1985
KFP 15 Dolny Śląsk Schilling 1830b, Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910, Strojny 1974c
KFP 15 Wzgórza Trzebnickie Topolice woj. Wrocław Gerhardt 1898
KFP 15 Wzgórza Trzebnickie Siemianice koło Kępna J.M.Gutowski*
KFP 15 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Ojców Hildt 1917
KFP 15 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Bielany Śliwiński Z.*
KFP 15 Wyżyna Małopolska Modlica koło Łodzi Śliwiński 1961
KFP 15 Wyżyna Małopolska rezerwat Skały Piekło koło Niekłania Nowakowski E.*
KFP 15 Wyżyna Małopolska Spała, Lubiaszów koło Golesz Śliwiński Z.*
KFP 15 Góry Świętokrzyskie Świętokrzyski Park Narodowy Śliwiński Z.*
KFP 15 Wyżyna Lubelska okolice Puław Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925
KFP 15 Roztocze Kunki woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 15 Nizina Sandomierska Puszcza Niepołomicka Starzyk J.R. 1974, Starzyk J.R. 1974d, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1981
KFP 15 Nizina Sandomierska leśnictwo Stale nadl. Buda Stalowska Król 1983
KFP 15 Nizina Sandomierska Mokre koło Laszek Śliwiński Z.*
KFP 15 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Śliwiński 1961
KFP 15 Sudety Wschodnie Złoty Stok Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 15 Beskid Zachodni Krynica Starzyk J.R. i Łuszczak 1983
KFP 15 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1925
KFP 15 Bieszczady Śliwiński i Lessaer 1970
KFP 15 Bieszczady Jabłonki, Rabe, Bystre, Łubne Śliwiński Z.*
KFP 15 Pieniny Pieniński Park Narodowy — Krościenko-Tylka Strojny 1968
KFP 15 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936
KFP 15 «Pomorze» Herbst 1784, Gmelin 1790
KFP 15 «Prusy Wschodnie» Vorbringer 1902
KFP 15 «Śląsk» Kuhnt 1912
KFP 15 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 15 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884

Uwagi:
«Pomorze»: — terra typica! dla Leptura laevis Herbst