Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Nivellia sanguinosa (Gyllenhal, 1827)
Opis w KFP:
[tom 15]
Gatunek rozprzestrzeniony w północnej i środkowej części Europy, na Syberii, w Mongolii i Mandżurii, na Korei i Sachalinie. W Europie wykazuje borealno-górski typ rozmieszczenia, zasiedlając Fennoskandię i północno-wschodnią Europę, Karpaty Północne i Środkowe na obszarze Polski, Czechosłowacji i europejskiej części ZSRR. W Polsce omawiany gatunek ma rozerwany zasięg występowania — jest notowany głównie z pogórzy i gór w południowej części kraju oraz na północy z Puszczy Białowieskiej i Puszczy Boreckiej w części borealnej areału gatunkowego. J. Gerhardt (1891e) wątpi o występowaniu na Śląsku. Zasiedla drzewostany liściaste i mieszane. Rójka rozpoczyna się w drugiej połowie maja i jest rozciągnięta w czasie, a chrząszcze można spotkać jeszcze w sierpniu. Wykazują one dużą aktywność w dni słoneczne. Odżywiają się pyłkiem kwiatów, głównie roślin baldaszkowatych — Umbelliferae, rzadziej krwawników — Achillea L. i złocieni — Chrysanthemum L. Młode larwy żerują początkowo pod korą, następnie w drewnie pni i gałęzi martwych, obumierających i powalonych drzew liściastych, drążąc podłużne chodniki. Jako drzewa lęgowe wymieniano zwykle klony — Acer L., olsze — Alnus Mill., grab — Carpinus L., wierzby — Salix L., jarząby — Sorbus L., leszczynę — Corylus L. i czeremchy — Padus Mill. W maju lub czerwcu larwa robi haczykowaty chodnik wyjściowy w powierzchniowej warstwie drewna aż do kory i buduje komorę poczwarkową.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Mazurskie: Puszcza Borecka (Śliwiński Z.*); Puszcza Białowieska: oddz. 462D/463C i 485B/486A (Gutowski 1984, Gutowski 1985); Beskid Zachodni: Babia Góra (Hildt 1917, Pawłowski J. 1967); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Hildt 1917); Beskid Wschodni: Węgierka koło Jarosławia, Kańczuga (Śliwiński i Lessaer 1970); Bieszczady (Śliwiński i Lessaer 1970, Horion 1974, Nunberg 1978), dolina Terebowca (Gruszka A.*), Mików koło Komańczy (Śliwiński Z.*); Tatry (Plavilstshikov 1936); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1856, Lentz 1857, Lentz 1879, Redtenbacher L. 1858, Gutfleisch 1859, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Reitter 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891, Aurivillius 1912); «Śląsk» (Redtenbacher L. 1858, Letzner 1871, Leder 1872, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Gerhardt 1891c, Seidlitz 1891, Aurivillius 1912, Kuhnt 1912, Reitter 1912, Kolbe W. 1924, Winkler A. 1929b, Heyrovský 1930); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913, Aurivillius 1912, Winkler A. 1929b, Plavilstshikov 1936); «Karpaty Wschodnie» (Stobiecki 1939); «Beskidy» (Kolbe W. 1916b); «Galicja» (Redtenbacher L. 1858)