Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)
Opis w KFP:
[tom 15]
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie od Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii aż do krajów śródziemnomorskich, docierający na wschód prawie do Uralu, notowany ponadto z zachodniej części Afryki Północnej. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, wykazywany z nielicznych, przeważnie pojedynczych stanowisk w poszczególnych krainach. Występuje w świetlistych drzewostanach dębowych i bukowych. Bionomia tego gatunku poznana fragmentarycznie. Postacie dojrzałe pojawiają się w maju i przeżywają do lipca. Chrząszcze występują głównie na pobrzeżach lasów i przesiekach, gdzie spotyka się je przeważnie na rosnących w półcieniu kwitnących krzewach i bylinach. Jako rośliny żywicielskie imagines w piśmiennictwie wymieniano: głogi — Crataegus L.; dzikie bzy — Sambucus L., maliny — Rubus L., ligustry — Ligustrum L., kozłki — Valeriana L., świerząbki — Chaerophyllum L., rutewkę żółtą — Thalictrum flavum L. i wiązówkę błotną — Filipendula ulmaria (L.) Maxim. oraz ogólnikowo rośliny baldaszkowate (Umbelliferae) i złożone (Compositae). Larwy odbywają rozwój w zmurszałym drewnie dębów — Quercus L., buka — Fagus L., grabu — Carpinus L. i olsz — Alnus Mill.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 15 Pobrzeże Bałtyku Sopot Timm 1915, Schulz C. 1923
KFP 15 Pojezierze Pomorskie Kniephof 1913, Lüllwitz 1916, Sulma 1931
KFP 15 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Dziewicza Góra koło Poznania Tomalak 1984
KFP 15 Puszcza Białowieska Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985
KFP 15 Puszcza Białowieska Białowieski Park Narodowy Karpiński 1954c
KFP 15 Puszcza Białowieska Leśna, Podcerkiew, Czerlonka Śliwiński Z.*
KFP 15 Dolny Śląsk Gerhardt 1912, Kolbe W. 1919, Polentz 1936d, Polentz 1936e, Polentz 1939b
KFP 15 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Potok Złoty woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 15 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Krakowa Sulma 1931
KFP 15 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Bielany Śliwiński i Lessaer 1970
KFP 15 Góry Świętokrzyskie Sulma 1931
KFP 15 Góry Świętokrzyskie Wola Szczygiełkowa woj. Kielce Śliwiński 1961
KFP 15 Góry Świętokrzyskie Świętokrzyski Park Narodowy Śliwiński Z.*
KFP 15 Wyżyna Lubelska Ameryka koło Mircza Ziarko S.*
KFP 15 Roztocze Kornie woj. Zamość Łomnicki M.A. 1886
KFP 15 Nizina Sandomierska Łukawiec koło Lubaczowa Śliwiński i Lessaer 1970
KFP 15 Nizina Sandomierska Puszcza Niepołomicka Starzyk J.R. 1974, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1981
KFP 15 Sudety Zachodnie Szczawno-Zdrój Letzner 1871
KFP 15 Sudety Zachodnie Wleń Gerhardt 1891, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1891d, Gerhardt 1910
KFP 15 Sudety Zachodnie Jaskulin koło Dobromierza Nowakowski E.*
KFP 15 Beskid Wschodni Nowicki M. 1864
KFP 15 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1925, Sulma 1931
KFP 15 Beskid Wschodni okolice Gorlic Sulma 1931
KFP 15 Beskid Wschodni Mokra koło Roźwienicy Śliwiński Z.*
KFP 15 Pieniny okolice Szczawnicy Hildt 1917, Strojny 1968
KFP 15 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913
KFP 15 «Pomorze» Horion 1951
KFP 15 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951
KFP 15 «Śląsk» Weigel 1806, Rendschmidt 1828, Schilling i Rendschmidt 1833, Zebe G. 1853, Schilsky 1909, Gerhardt 1910c, Kuhnt 1912, Tischler 1912
KFP 15 «Karpaty» Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873
KFP 15 «Sudety» Heyrovský 1930
KFP 15 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 15 «Galicja Wschodnia» Nowicki M. 1858