Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek południowopalearktyczny, rozprzestrzeniony w Europie, głównie w środkowej i południowej części kontynentu, notowany też z Danii, a na wschód dochodzący mniej więcej do linii Leningrad-Perm-Swierdłowsk-Bajkał; wykazywany ponadto z Kaukazu, Azji Mniejszej, Syrii i Iranu. Spośród środkowoeuropejskich kózkowatych jest prawie wszędzie najczęściej i najliczniej poławianym gatunkiem. Zasiedla głównie stanowiska otwarte i nasłonecznione — występuje przeważnie na suchych łąkach i pastwiskach, ugorach i nieużytkach, miedzach, pobrzeżach lasów i pól uprawnych, na przydrożach, polanach śródleśnych i zrębach, rzadziej w głębi lasu. Mimo pospolitości występowania niższe postacie rozwojowe i jego bionomia do niedawna były nie znane. Piśmiennictwo podaje ogólnikowe dane, że larwa tego gatunku odbywa rozwój w martwym drewnie gałęzi dębów — Quercus L. i kasztana — Castanea Mill. Według własnych badań pogląd ten okazał się błędny. Zapłodnione samice składają jaja do próchnicznej, przegrzybiałej gleby muraw lub ściółki na pobrzeżu lasu. Cykl rozwojowy przebiega w ciągu dwu lat, niekiedy może być skrócony do jednego roku. W glebie larwy odżywiają się martwymi szczątkami roślin, głównie korzeniami i podziemnymi pędami traw, przerośniętymi strzępkami grzybni pospolitego gatunku grzyba saprofitycznego, twardzioszka przydrożnego — Marasmius oreades (Bolt.) Fr. Dorosłe larwy na jesieni, na głębokości 2-5 cm, budują komorę, w której zimują, następnie na wiosnę wytwarzają kokon, przepoczwarczając się w nim w końcu kwietnia lub w maju (Burakowski 1979). Pojaw postaci dojrzałych zaczyna się w maju i trwa do sierpnia. Prowadzą one dzienny tryb życia, ujawniając aktywność w czasie słonecznej i bezwietrznej pogody. Odżywiają się pyłkiem i nektarem kwiatów złożonych — Compositae, baldaszkowatych — Umbelliferae i różowatych — Rosaceae. Według badań J. R. Starzyka (1981), przeprowadzonych na różnych siedliskach w Puszczy Niepołomickiej, z zebranych na różnych kwiatach ogółem 1503 osobników, większość, bo aż 83%, występowało na czterech roślinach: krwawniku pospolitym — Achillea millefolium L. (32%), malinach — Rubus L. (20%), podagryczniku pospolitym — Aegopodium podagraria L. (20%) i złocieniu właściwym — Chrysanthemum leucanthemum L. (11%).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Enderlein 1908, Lüllwitz 1916, Dreyfeldt 1933, Burakowski 1979b); Pojezierze Pomorskie (Reineck 1919, Lipp 1935, Lipp 1940, Schmidt G. 1942); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Nunberg 1978b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1904, Schumann 1906, Schreiber 1906, Rothenburg 1907, Reineck 1919, Szulczewski 1922, Weyrich 1930, Myrdzik 1933, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka (Burakowski 1979b, Burakowski 1982, Gromadzka 1980, Burakowski i Nowakowski 1981b); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985); Dolny Śląsk: Wrocław (Strojny 1974c); Wzgórza Trzebnickie: leśnictwo Dobrygość koło Kępna (Graczyk i Michocki 1976); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska (Lgocki 1908, Śliwiński 1961), Tomaszów Mazowiecki (Gutowski J.M.*), rezerwat Milechowy koło Chęcin, Krzemionki koło Opatowa (Nowakowski E.*), Łask, Łódź, Burzenin woj. Sieradz (Śliwiński Z.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925); Roztocze: Hamernia i Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Józefów koło Biłgoraja (Tarnawski D.*); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Puszcza Niepołomicka (Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1981); Sudety Wschodnie: Kletno koło Stronia Śląskiego (Tarnawski D.*); Beskid Zachodni: dorzecze Soły i Koszarawy (Wachtl 1870), Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925), Węgierka koło Jarosławia (Śliwiński Z.*); Bieszczady (Nunberg 1978), Jabłonki (Śliwiński Z.*); Pieniny (Strojny 1968, Burakowski 1979, Burakowski 1979b); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1975); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Hildt 1917); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)