Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Vadonia unipunctata (Fabricius, 1787)
Opis w KFP:
[tom 15]
Gatunek rozmieszczony w południowej części środkowej Europy, w Europie Południowej, Afryce Północnej, na Kaukazie, w Azji Mniejszej i Syrii, docierający na wschód do Uralu Południowego i północnego Iranu. W Polsce jest chrząszczem mało znanym, wykazywanym dotychczas tylko ogólnikowo bez podania stanowisk. Wzmianki o występowaniu na Śląsku i w Beskidach opierały się na danych odnoszących się do stanowisk leżących poza naszą granicą. O zaliczeniu omawianego gatunku do fauny krajowej zadecydował fakt znajdowania się w zbiorze Ż. Zawadzkiego dwu okazów zaetykietowanych «Udrycze, 3 VII 1912 i 26 VI 1913». Współczesne zasiedlenie przez tego chrząszcza naszego kraju wymaga jednak dalszych poszukiwań w terenie. Zasiedla pobrzeża lasów i polan śródleśnych, zarośla, pobocza dróg i inne zbiorowiska roślinne, występując wszędzie tam, gdzie rośnie śliwa tarnina — Prunus spinosa L., w której pniach i gałęziach żeruje larwa i następuje przepoczwarczenie. Postacie dojrzałe ukazują się w końcu maja i poławia się je do sierpnia na kwiatach takich bylin, jak krwawniki — Achillea L., osty — Carduus L., chabry — Centaurea L. i driakwie — Scabiosa L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.