Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Vadonia unipunctata (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozmieszczony w południowej części środkowej Europy, w Europie Południowej, Afryce Północnej, na Kaukazie, w Azji Mniejszej i Syrii, docierający na wschód do Uralu Południowego i północnego Iranu. W Polsce jest chrząszczem mało znanym, wykazywanym dotychczas tylko ogólnikowo bez podania stanowisk. Wzmianki o występowaniu na Śląsku i w Beskidach opierały się na danych odnoszących się do stanowisk leżących poza naszą granicą. O zaliczeniu omawianego gatunku do fauny krajowej zadecydował fakt znajdowania się w zbiorze Ż. Zawadzkiego dwu okazów zaetykietowanych «Udrycze, 3 VII 1912 i 26 VI 1913». Współczesne zasiedlenie przez tego chrząszcza naszego kraju wymaga jednak dalszych poszukiwań w terenie. Zasiedla pobrzeża lasów i polan śródleśnych, zarośla, pobocza dróg i inne zbiorowiska roślinne, występując wszędzie tam, gdzie rośnie śliwa tarnina — Prunus spinosa L., w której pniach i gałęziach żeruje larwa i następuje przepoczwarczenie. Postacie dojrzałe ukazują się w końcu maja i poławia się je do sierpnia na kwiatach takich bylin, jak krwawniki — Achillea L., osty — Carduus L., chabry — Centaurea L. i driakwie — Scabiosa L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Roztocze: Udrycze koło Zamościa (Zawadzki Ż.*); Polska (Hildt 1917); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919); «Beskidy» (Heyrovský 1930); «Kieleckie» (Hildt 1917); «dolina Nysy Kłodzkiej» (Pax 1921)